Szybkie linki

Treść strony

W sprawie ustalenia godzin pracy urzędu


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Brzozówce


W sprawie uchwalenia regulaminu premiowania pracowników Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2007 rok


W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Obrowo


W sprawie dofinansowania w roku 2008 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy Obrowo


W sprawie powołania redaktora naczelnego kwartalnika Kurier Obrowo


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów oraz rozdysponowania części rezerwy


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Osieku n/Wisłą


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy miedzy paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Obrowo


W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2009 rok i opracowania materiałów planistycznych


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie


W sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2009 rok


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


W sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Wójta


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie ustalenia godzin pracy urzędu


W sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę


W sprawie wyrażenia zgody na używanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży słuzbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu i odległości między siedzibą pracodawcy, a miejscem docelowym odbywania podróży służbowej


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.