Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie ustalenia godzin pracy urzędu

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Brzozówce

W sprawie uchwalenia regulaminu premiowania pracowników Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2007 rok

W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Obrowo

W sprawie dofinansowania w roku 2008 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy Obrowo

W sprawie powołania redaktora naczelnego kwartalnika Kurier Obrowo

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów oraz rozdysponowania części rezerwy

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Osieku n/Wisłą

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy miedzy paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Obrowo

W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2009 rok i opracowania materiałów planistycznych

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie

W sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2008 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2009 rok

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

W sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Wójta

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę

W sprawie wyrażenia zgody na używanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży słuzbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu i odległości między siedzibą pracodawcy, a miejscem docelowym odbywania podróży służbowej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 108722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:27:58