Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:30

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:31

 

W sprawie podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:32

 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:32

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:33

 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:34

 

W sprawie diet dla radnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:35

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:35

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:36

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:37

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:38

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:38

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:39

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-02 14:40

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-18 14:38

 

Obrowo, 18.11.2021 r.

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1777 ) zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 26 listopada 2021 r.  o godzinie  10:00  (wideokonferencja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Silno gmina Obrowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo..
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-18 14:38

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2552
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 14:40:49