Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie


 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok


 

W sprawie przystąpienia Gminy Obrowo do Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego " Salutaris"


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo


 

W sprawie zmian w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego


 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45 i 17/46


 

W sprawie okręgów wyborczych


 

W sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Obrowo” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze (dokumentacja)"


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Kawęczyn dz. nr 515 o pow. 0,25 ha


 

W sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-26 11:02:28