Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:43


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:43
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.220.000,- zł na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:45


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:45
W sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:45


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:45
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:46


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:46
W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:47


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:48
W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:48


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:48
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:49


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:49
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:50


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:50
W sprawie nabycia nieruchomości na zasób mienia gminnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:51


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:51
W sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:51


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:52
W sprawie użyczenia mienia gminnego dla "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo"

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:52


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:53
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzozówka

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:53


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:53
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-04-06 14:53
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-06 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3345
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-04-06 14:55:41