Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2017 rok


 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018 - 2034


 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewice za 2017r.


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo


 

W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo


 

W sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Obrowo


 

W sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Dzikowo, dz. nr 24/15.


 

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo


 

W sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo


 

W sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo


 

W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-26 11:56:41