Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-02 13:33

 

W sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-02 13:34

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-02 13:37

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-02 13:38

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-02 13:39

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-25 11:38

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 .) Wójt Gminy Obrowo wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 26.02.2020 r. o godz. 11:00 w Remizie OSP w Kawęczynie.        

Załącznik Nr 1 do wniosku

o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Proponowany porządek obrad

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy;

2. Stwierdzenie quorum;

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

4. Ustalenie porządku obrad

5. Wybór sekretarza obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Obrowo

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Zamknięcie obrad

Obrowo, 24.02.2020 r.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ Andrzej Wieczyński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-25 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4939
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-02 13:39:53