Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

XXXV sesja Rady Gminy w Obrowie (nadzwyczajna)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 10 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

Załącznik Nr 1 do wniosku o
zwołanie sesji nadzwyczajnej

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul.Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022-2035.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/298/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 13. Zamknięcie obrad.

Obrowo, 08.08.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-08 12:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-10 13:47:05