Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

XXIV sesja Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020r.  poz. 1842, 2112, 2113, 2123) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się on-line w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 9:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
 5. Wybór sekretarza obrad
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii  oraz Innych Uzależnień na  2021 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo
 15. Interpelacje i wnioski radnych
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 12:13
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24257
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-10 13:47:05