Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Organizacje działające na terenie Gminy Obrowo:

Nazwa organizacji

Siedziba

Główne cele działalności

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji”

Zębowo

 • Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki i agroturystyki

 • Tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej profilaktycznej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej, w tym szczególnie poprzez prowadzenie szkoły publicznej wg projektu „mała szkoła” dla dzieci klas I – III oraz wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

Obrowo

 • Rozwój kultury, edukacji i sportu w gminie Obrowo

 • Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji

 • Wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych w potrzebny sprzęt

 • Ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli

Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę”

Obrowo

 • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte

 • Organizacja stałego miejsca spotkań osób niepełnosprawnych na terenie gminy Obrowo

 • Organizacja własnej bazy rehabilitacyjnej

Stowarzyszenie Ekologiczne „Źródło”

Obrowo

 • Ochrona terenów zielonych, wód stojących, cieków wodnych

 • Wspieranie i kreowanie inicjatyw proekologicznych

 • Organizowanie imprez sportowych, artystycznych itp.

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce

Brzozówka

 • Popularyzacja idei i tradycji rycerskich średniowiecza i czasów nowożytnych

 • Popularyzacja walorów historycznych regionu oraz pogłębianie znajomości historii

 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych nawiązujących do tematyki średniowiecza

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży

Fundacja TRYBIK

Brzozówka

 • Rozwijanie i promowanie idei samorządności lokalnej na terenie gminy

 • Upowszechnianie wiedzy o podstawach prawnych, prawach obywateli itp.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą

Osiek nad Wisłą

 • Integrowanie społeczności do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego

 • Pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych – stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu publicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Skrzypkowo

 • Tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej

 • Podejmowanie działań na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa wiejskiego do integracji europejskiej

 • Propagowanie rolnictwa ekologicznego i zdrowej rodzimej żywności

 • Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki i agroturystyki

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz regionów zagrożonych ubóstwem i bezrobociem

 • Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

Silno

 • Propagowanie i wspieranie działań służących poprawie życia i rozwoju społeczności lokalnej miejscowości Silno, gminy Obrowo oraz miejscowości ościennych należących do innych gmin

Działalność sportowa w Gminie jest rozwijana przez liczne kluby sportowe (w tym uczniowskie). Wśród nich najprężniej działają :

 • Klub Sportowy „Kamus Maraton”

 • Klub Sportowy „Orzeł”

 • Klub Sportowy „Tygrysy”

 • Uczniowski Klub Sportowy „A&W Team Obrowo”

 • Uczniowski Klub Sportowy „Feniks Obrowo”

 • Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” Toruń Sekcja Obrowo

 • Stowarzyszenie Unikat Futsal Club Osiek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3335
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-06 09:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.15 – 15.15
Wtorek: 7.15 – 16.15
Środa: 7.15 – 15.15
Czwartek: 7.15 – 15.15
Piątek: 7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2507541
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 11:44

Stopka strony