Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu i przeniesieniem wydatków budżetu

W sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu i przeniesieniem wydatków budżetu

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

W sprawie powołania Komisji Pomocy Stypendialnej

W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W sprawie przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny

W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2007 rok i opracowania materiałów planistycznych

W sprawie przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego oraz zmniejszenia wyceny nieruchomości

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Wójta

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie komisji przetargowej na zbycie nieruchomości

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Obrowie i jednostkach podległych

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

W sprawie regulaminu tworzenia i przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy Obrowo i ustalenia funduszu na ten cel

W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:27:41