Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2009 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy miedzy działami.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:08


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:10
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.403.600,- zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2009 roku.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:10


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:10
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:11


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:11
W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i remont remizy OSP w Zawałach”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:12


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:12
W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozówce”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:13


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:14
W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowę 40 sztuk oczyszczalni przydomowych”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:14


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:15
W sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku – kościół w Łążynie II.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:15


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:15
W sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku – kościół w Obrowie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:16


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:16
W sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku – kościół w Osieku n/Wisłą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:17


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:17
W sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku – kościół w Dobrzejewicach.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:18


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:18
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-17 11:19


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-19 08:40
W sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-19 08:41


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-19 08:41
W sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-19 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4701
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-06-19 08:42:14