Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku ze zmianą gminie dotacji celowych, zwiększeniem planu dochodów własnych oraz w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:29


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:27
W sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:22


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:21
W sprawie zmie4niająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:19


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:19
W sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części wsi Sąsieczno

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:16


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:14
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części wsi Silno

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:12


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-06-26 11:10
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Osieku n/Wisłą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:35


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:35
Uchwała w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:36


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:37
Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:38


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:38
Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:39


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2008-01-30 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-06-26 11:41:55