Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Sekretarzem Urzędu Gminy Obrowo jest Mirosława Kłosińska

Mirosława Kłosińska urodziła się 29 stycznia 1972 roku. Posiada wyksztacenie wyższe, ukończyła Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Kontakt:

    Urząd Gminy Obrowo pokój nr 9
    telefon 56  678 60 22 wew. 150

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:36

Zakres działania i komptetencji Sekretarza Gminy:

 1. Sekretarz Gminy organizuje pracę Urzędu oraz zapewnia jego sprawne funkcjonowanie -w tym zakresie nadzoruje pracę referatów, samodzielnych oraz pomocniczych stanowisk.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
 3. Reprezentowanie gminy na zewnątrz w imieniu Wójta.
 4. Nadzór nad stosowaniem procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie Gminy.
 6. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.
 7. Sporządzanie projektów przepisów funkcjonowania Urzędu.
 8. Nadzór nad bieżącym prowadzeniem spraw osobowych organów gminy, Urzędu Gminy oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
 9. Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej.
 10. Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.
 11. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk.
 12. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu.
 14. Pilnowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na
  ten cel w budżecie gminy.
 15. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków oraz książki kontroli.
 16. Nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 17. Nadzór nad wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Gminy i Rad Sołeckich.
 18. Dokonywanie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy (kierowników oraz stanowisk samodzielnych).
 19. Prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 20. Wydawanie w ramach udzielonych upoważnień decyzji administracyjnych.
 21. Nadzór nad funkcjonowaniem spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 22. Sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych i wykonywanie zadań w tym zakresie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12661
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:40:32