Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 r. w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021 wynoszą:
- od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1m2powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków i ich części:

 1. mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 22,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 5,06 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości.
Podstawa prawna
Uchwała Nr XXIII/184/2020 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2021 roku wynoszą:
Obowiązujące od 1 stycznia 2021  roku
- dla gruntów gospodarstw rolnych:
- 2,5  x 52,20 zł/q = 130,50 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),
 - dla pozostałych gruntów rolnych:
 - 5 x 52,20 zł/q = 261,00 zł (od 1 ha gruntów).
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr XXIII/186/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 196,84 =  43,3048 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M. P. 2020, poz. 983).

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok

Obowiązująca uchwała nr XXIII/185/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

Poniżej do pobrania pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Lemańska-Fałkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-16 14:00

Pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2021 roku

Wzory informacji i deklaracji - podatek od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:48
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:55

Wzory informacji i deklaracji - podatek rolny

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

Wzory informacji i deklaracji - podatek leśny

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31875
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-16 14:16