Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Stawki podatkowe obowiązujące w 2020 r. w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020 wynoszą:

                        - od gruntów:

1). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1m2 powierzchni,

2). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

3). od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

4). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków i ich części:

1).     mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej

2).     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 22,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

3).     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4).     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5).     od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2020 roku wynoszą:

Obowiązujące od 1 stycznia 2020  roku

 - dla gruntów gospodarstw rolnych:

          - 2,5  x 52,10 zł/q = 130,25 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

 - dla pozostałych gruntów rolnych:

           - 5 x 52,10 zł/q = 260,50 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr XIV/95/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 194,24 =  42,7328 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M. P. 2019, poz. 1018).

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok

Obowiązująca uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

Poniżej do pobrania pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2020 roku.

 

      Mirosława Skowrońska

Metryka

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-12-19 11:55
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 12:21

Wzory informacji i deklaracji - podatek od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:48
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:55

Wzory informacji i deklaracji - podatek rolny

Metryka

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

Wzory informacji i deklaracji - podatek leśny

Metryka

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22183
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-19 12:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.15 – 15.15
Wtorek: 7.15 – 16.15
Środa: 7.15 – 15.15
Czwartek: 7.15 – 15.15
Piątek: 7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2477689
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 09:23

Stopka strony