Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zastępcą Wójta jest Joanna Zielińska

kontakt:
    Urząd Gminy w Obrowie pokój nr 10
    telefon służbowy: (56) 678 60 22 wew. 159
    e-mail: j.zielinska@obrowo.pl

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:30

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności w bieżących sprawach Urzędu,
 • przejęcie zadań i kompetencji Wójta w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Wójta spowodowanej okolicznościami, o których mowa w art. 28g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.),
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 • koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz nadzór merytoryczny nad ich pracą w zakresie ustalonym przez Wójta,
 • koordynacja i nadzór w zakresie działania placówek oświatowych działających na terenie gminy,
 • nadzór nad stosowaniem procedur zamowień publicznych w Urzędzie Gminy Obrowo,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,
 • podpisywanie w imieniu Wójta, odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do Urzędu,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków oraz książki kontroli,
 • reprezentowanie Gminy na uroczystościach i w czasie spotkań oficjalnych na zasadach uzgodnionych z Wójtem,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów wytworzonych w Urzędzie,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Gminy Obrowo,
 • załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
 • przygotowywanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział w realizacji tych programów,
 • analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:31
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-13 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-13 08:19:36