Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 15.05.2023 r.

OGŁOSZENIE
o sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Gmina Obrowo ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w cenie 1 950,00 zł/brutto za tonę.

Mieszkańcy od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla typu: groszek i orzech.
Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej w gminie Obrowo według typu wynosi:
•    groszek – 7,55 ton
•    orzech – 2,41 ton

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

 1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe,
 2. Umożliwiła zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.


Wnioski można składać w następujący sposób:

 1.  Osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 w godzinach pracy urzędu.
 2. Przez ePUAP.
 3. Wydrukowany i wypełniony wniosek można również wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-05-15 08:13
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-15 08:21

Obrowo, dnia 03.02.2022 r.


Wójt Gminy Obrowo

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631) informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. od godz. 9:00 do 17:00 zorganizowane będzie zgromadzenie publiczne w miejscowości Dobrzejewice, następnie osoby będą przemieszczać się  kilkukrotnie po drodze krajowej nr 10 sprzętem rolniczym i samochodami z możliwym postojem na po obu stronach drogi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Lewandowski
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-04 14:17

 

Kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła Łowieckiego "Bażant" Czernikowo


Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Ostaszewo w dn. 19.10.2021-28.10.2021

 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowosci Ostaszewo

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2021-10-19 13:39

Kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła Łowieckiego "Młodnik" Złotoria Obwód Łowiecki nr 164 Nadleśnictwo Dobrzejewice

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-13 13:04

Obrowo, dnia 8 września 2021r.

 

Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia
na terenie Gminy Obrowo

         Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2021 r. o godz. 12:40 przy Szkole Podstawowej w Obrowie ul. Szkolna 4 rozpocznie się zgromadzenie (przejazd rowerowy ścieżką rowerową do Sąsieczna - Restauracja Daglezjowy Dwór). Przewidywany czas trwania zgromadzenia - w godz. 12:40-16:00.

Jednocześnie informuje się, iż Gmina Obrowo nie jest organizatorem ww. przejazdu rowerowego.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-08 14:57
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 14:59

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021, poz. 1371), Gmina Obrowo ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021, poz. 1371).

 1. Nazwa i adres organizatora przewozów.

Gmina Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na następujących liniach komunikacyjnych:

28123

28124

28125

28126

28127

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

1 września 2022 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

3 lata

 1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn informacji publicznej https: www.bip.obrowo.pl

2) Tablica główna w budynku przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

3) Strona internetowa https: www.obrowo.pl

Kontakt:

Urząd Gminy w Obrowie

Ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

Tel.: 56 67 82 60 wew. 159.

E-mail: obrowo@obrowo.pl

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-31 09:54

 

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła Łowieckiego "ZLOT" w obwodach łowieckich nr 115 i 163

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-23 12:53

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła Łowieckiego "Ostoja" w Mierzynku - obwód nr 150 Lubicz i 139 Toporzysko

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-17 14:12

 

Nieodpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy Obrowo

Nieodpłatne porady prawne udzielane są w budynku gminy Obrowo przy Alei Lipowej 27, w pokoju nr 25 na pierwszym piętrze.

W poniedziałki i w piątki w urzędzie gminy dyżurują radczynie prawne. Radczyni Ewelina Frydryszewska, nr tel. 697 176 889, udziela porad w poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00, a radczyni Natalia Mordasiewicz, nr tel. 691 239 652, w piątki w godz. 15.30 – 19.30. Z radczyniami telefonicznie można kontaktować się tylko w godzinach dyżuru.

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-27 11:23
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-23 14:36

 

Obrowo, dnia 20 maja 2021 r.

 

Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia
na terenie Gminy Obrowo
(postępowanie uproszczone)

         Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 maja 2021 r. o godz. 11:30 w Brzozówce przy Leśniczówce oraz od 12:40 na parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrowie rozpocznie się zgromadzenie (przejazd rowerowy). Przewidywany czas trwania zgromadzenia- 1 godzina.

Jednocześnie informuje się, iż Gmina Obrowo nie jest organizatorem ww. przejazdu rowerowego.

Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego (obowiązkowe założenie w miejscu zbiórki maseczek zakrywających nos i usta oraz utrzymanie wymaganej odległości społecznej).

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-20 15:15

 

Obrowo, dnia 29 września 2020r.

 

Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia
na terenie Gminy Obrowo
(postępowanie uproszczone)

         Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 października 2020 r. o godz. 11:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrowie rozpocznie się zgromadzenie (przejazd rowerowy ścieżką rowerową do Sąsieczna-Restauracja Daglezjowy Dwór). Przewidywany czas trwania zgromadzenia- 1 godzina.

Jednocześnie informuje się, iż Gmina Obrowo nie jest organizatorem ww. przejazdu rowerowego.

Zgodnie z § 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1356), uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą lub do zakrywania ust i nosa.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy Pani Mirosława Kłosińska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-29 14:33

Obrowo, dnia 25 września 2020r.

Wójt Gminy Obrowo

zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631) informuje, że w dniu 27 września 2020 r. o godz. 12:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrowie rozpocznie się zgromadzenie (przejazd rowerowy ścieżką rowerową do Sąsieczna-Restauracja Daglezjowy Dwór). Przewidywany czas trwania zgromadzenia 1 godzina.

Wójt Gminy Obrowo informuje jednocześnie, iż Gmina Obrowo nie jest organizatorem ww. przejazdu rowerowego.

Zgodnie z § 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1356), uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą lub do zakrywania ust i nosa.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wieczyński
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-25 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-15 08:21:45