Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-08 07:35

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506.) 1/4 składu Rady Gminy Obrowo wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym.

            Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością zajęcia stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo w zakresie nie przestrzegania praworządności.

           Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

 

                                                                                   Załącznik Nr 1 do wniosku

                                                                                   o zwołanie sesji nadzwyczajnej

 

 

 

                    Proponowany porządek obrad

      nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 

1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy;

2. Stwierdzenie quorum;

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

4. Ustalenie porządku obrad

5. Wybór sekretarza obrad;

6. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo w zakresie nieprzestrzegania praworządności.

7. Zamknięcie obrad

 

 

Obrowo, 08.11.2019 r.

  /-/ Lisińska Sylwia

                                                                                     /-/ Popławski Wiesław

                                                                                     /-/ Bogusz Zbigniew

                                                                                     /-/ Tarkowska Alicja

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-08 07:36
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 07:43

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-08 07:43:12