Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Obrowie

W sprawie ustalenia urlopu szkoleniowego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2006 rok

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego

W sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Obrowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego

W sprawie dofinansowania w roku 2007 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki na terenie gminy Obrowo

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej i części rezerwy celowej budżetu

W sprawie przeniesienia wydatków gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.H Dąbrowskiego w Dobrzejewicach

W sprawie powołania komisji w celu rozliczenia poniesionych kosztów związanych z wykonaniem częściowych prac przy: rozbudowie, remoncie swietlicy wiejskiej w Skrzypkowie

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

W sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakersu i wysokości szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w 2007 roku na terenie Gminy Obrowo

W sprawie naliczenia wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego do przetargu na grunty będące własnością gminy

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2008 rok i opracowania materiałów planistycznych

W sprawie komisji przetargowej na zbycie nieruchomości

W sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2007 rok

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Brzozówce

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Szembekowie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Szembekowie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie i Obrowie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 EURO

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC na terenie gminy Obrowo

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej

W sprawie zasad wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Obrowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 124176
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:27:49