Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Skarbnikiem Gminy jest Joanna Faleńska

data urodzenia: 4 maja 1978 roku 

wykształcenie:
    wyższe magisterskie
    Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

praca:
    Starostwo Powiatowe w Toruniu
    Urząd Gminy w Obrowie 

kontakt:
    Urząd Gminy w Obrowie pokój nr 17
    telefon służbowy: (56) 678 60 22 wew. 154

Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2022-08-05 09:47

1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu.
2. Do zadań i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1) Nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz z procedurą ustaloną przez Radę Gminy.
2) Przygotowywanie projektów uchwał oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu.
3) Sporządzanie wieloletnich prognoz finansowych gminy.
4) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych wraz z analizą opisową oraz sprawozdań opisowych.
5) Przygotowywanie materiałów finansowych na posiedzenia sesji Rady Gminy i Komisji Rady Gminy,
6) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
7) Zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.
8) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym nadzór nad sporządzaniem, przyjmowaniem, obiegiem, archiwizowaniem i kontrolą dokumentów finansowych.
9) Organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
10) Nadzór nad wymiarem podatków lokalnych oraz poborem podatków i opłat lokalnych.
11) Bieżące nadzorowanie pracy Referatu Planowania i Finansów.
12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.
13) Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Referatu Planowania i finansów.

Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2022-08-05 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12614
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:48:10