Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych za święta wypadające w sobotę tj. za 1.05.2010 r. oraz 25.12.2010 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy Obrowo

W sprawie dofinansowania w roku 2010 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo

W sprawie kupna nieruchomości położonej w Głogowie

W sprawie kupna nieruchomości położonej w Głogowie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Zawałach

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku nad Wisłą

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku nad Wisłą

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Dzikowie

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonych w Sąsiecznie

W sprawie kupna oraz nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Obrowo

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Głogowie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Szembekowie

W sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Głogowie

W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Obrowo

W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Obrowo

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Oborach

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Oborach

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie dofinansowania w roku 2010 zadań wspierania edukacji artystycznej i sportowej w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo

W sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Obrowo na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie powołania urzędnika wyborczego

W sprawie przygotowania aktów pełnomocnictwa w wyborach samorządowych

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Obrowo

W sprawie wyrażenia zgody na używanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu i odległości między siedzibą pracodawcy, a miejscem docelowym odbywania podróży służbowej

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie tworzenia na terenie gminy zastępczych miejsc szpitalnych

W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki parcowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

W sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Obrowo

W sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

W sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach i w Osieku nad Wisłą oraz na przepompowniach na terenie Gminy Obrowo uwzględnieniem stanowisk pracy wymagających dwuosobowej obsługi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116815
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:28:18