Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie dofinansowania w roku 2009 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy Obrowo

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2008 rok

W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie realizacji Projektu: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009"

W sprawie zakupu sprzętu komputerowego i drukarki dla Posterunku Policji

W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

W sprawie powołania zespołów do oceny ryzyka zawodowego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2009 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych

W sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W sprawie realizacji Projektu: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009"

W sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze

W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najpiękniejszej zagrody na terenie Gminy Obrowo

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Stajenczynkach

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Sąsiecznie

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą

W sprawie naliczenia wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego do przetargu na grunty będące własnością gminy

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmniejszeniem gminie dotacji, przeniesienia wydatków budżetu w ramach poszczególnych działów oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców wsi: Osiek n/Wisłą, Łęg-Osiek, Dzikowo, Smogorzewiec, Stajenczynki, Sąsieczno

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów

W sprawie zmiany budżetu w związku z przyznaniem gminie dotacji

W sprawie kupna oraz przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji oraz przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów

W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji oraz przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości położonych w Obrowie, stanowiących własność Gminy Obrowo

W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2010 rok

W sprawie kupna nieruchomości położonej w Szembekowie

W sprawie przekazania osadów z oczyszczalni w Dobrzejewicach i Osieku n/W dla rolników indywidualnych

W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115846
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:28:07