Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osieku n/Wisłą

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie ustalenia stawki za włączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

W sprawie przekazania sołectwa Osiek n/Wisłą działki nr 524/9 bieżącego korzystania

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

W sprawie powołania Komisji Pomocy Materialnej dla uczniów

W sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Osieku n/W

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie utworzenia systemu służby stałych dyżurów na terenie Gminy Obrowo

W sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służb w systemie stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Obrowo

W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie

W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy oraz dokonania przeniesień wydatków budżetu w ramach poszczególnych działów między rozdziałami i paragrafami

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najpiękniejszej zagrody na terenie Gminy Obrowo

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami

W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

W sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód wyrzadzonych przez dziką zwierzynę w 2005 roku na terenie Gminy Obrowo

W sprawie powołania Komisji Pomocy Stypendialnej

W sprawie powołania Komisji Pomocy Materialnej dla uczniów

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Hala sportowa przy SP w Osieku n/Wisłą"

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Łążynie II"

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

W sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz zmiany planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomoc społeczna

W sprawie powołania komisji kontrolnej w celu prowadzenia doraźnych kontroli stanu przestrzegania wprowadzonych zakazów oraz egzekwowania zachowań zgodnych z prawem, w związku z zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2006 rok

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami

W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

W sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Obrowo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:27:31