Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i z przepompowniami ścieków w miejscowości Zawały gm. Obrowo.



w sprawie: ustalenia stawki za włączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.



w sprawie: powpłania Komisji Konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.





w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów.

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.





w sprawie: powołanie komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.



w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie.

w sprawie: powołanie komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.



w sprawie: częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu.



w sprawie: częściwego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy.



w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów.



w sprawie: przekazania sołectwu Osiek n/W działki nr. 524/9 do bieżącego korzystania.



w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego.



w sprawie: kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego.



w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obrowo.



w sprawie: powolania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowej w Brzozówce.



w sprawie: określenia instrukcji i zakresie dziłania archiwum Urzędu Gminy w Obrowie.



w sprawie: sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego.



w sprawie: powołania konkursowej w celu wyłonienia najpięknieszej zagrody na terenie Gminy Obrowo.



w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozówce.



w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników na terenie Gminy Obrowo.



w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie.



w sprawie: zmian w rzeczowym wykazie akt.



w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu Gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów.



w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Obrowie.



w sprawie: zmiany w budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy na inwestycje oraz dokonania przeniesień wydatków budżetu w ramach działów i rozdziałów między paragrafami.



w sprawie: podjęcia prac nad projektem Budżetu Gminy Obrowo na 2005 rok i opracowania materiałów planistycznych.

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sąsieczno na terenie gminy Obrowo woj. kujawsko-pomorskie, Polska".

W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu.

W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego

W sprawie powołania Komisji Stypendialnej

W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu

W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Zawały gm. Obrowo"

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77028
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 15:27