Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 11.12.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia; Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji ; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska; Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 21.12.2020 r. o godz. 9:30 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 12:18

Obrowo, 26.11.2020r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego,  Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji informują, że  w  dniu  4.12.2020 r. o godz. 10:00 w Remizie OSP w Kawęczynie odbędzie się posiedzenie w celu omówienia i zaopiniowania projektu budżetu na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji
/-/ Korpalska Daniela
/-/Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz
/-/Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 14:23

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:43

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:45

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:47

Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 12:30 -  13:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:49

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:44

Obrowo, 9.11.2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r.  o godz. 9:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Ocena Informacji gminnych jednostek organizacyjnych z I półrocze 2020.
 4. Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych Gminy Obrowo za I półrocze 2020.
 5. Analiza Dotacji udzielonych przez Urząd Gminy w Obrowie (sport, szkoły, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia).
 6. Kontrola wydatkowanych środków w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:21

 

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-27 15:36

 

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

 

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.                                                                                                                       

        Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-26 15:05

 

Obrowo, 16. 09.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego; Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia uprzejmie zapraszają na posiedzenie Komisji Rady Gminy Obrowo, które odbędzie się w dniu 23.09.2020 r.  o godz. 9:00 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

                                                                                               /-/ Korpalska Daniela

                                                                                           /-/  Falkowski Jerzy

                                                                                               /-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 14:40

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Bogusz Zbigniew

Marcinkowski Jan

Skórski Roman

KOMISJA ŁADU, PORZĄDKU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i OCHRONY P.POŻ.:

Popławski Wiesław

Falkowski Jerzy

Musiałowski Kazimierz

KOMISJA REWIZYJNA:

Musiałowski Kazimierz

Lisińska Sylwia

Bogusz Zbigniew

Tymon Kokot

KOMISJA ZDROWIA, KULTURY, OŚWIATY, SPRAW SOCJALNYCH I BEZROBOCIA:

Marcinkowski Jan

Skórski Roman

Tarkowska Alicja

KOMISJA BUDŻETU, PLANOWANIA, FINANSÓW I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO:

Tarkowska Alicja

Korpalska Daniela

Popławski Wiesław

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

Lisińska Sylwia

Korpalska Daniela

Falkowski Jerzy

Jarosław Socha

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6266
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-14 12:18