Szybkie linki

Treść strony

W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych za święta wypadające w sobotę tj. za 1.05.2010 r. oraz 25.12.2010 r.


W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy Obrowo


W sprawie dofinansowania w roku 2010 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo


W sprawie kupna nieruchomości położonej w Głogowie


W sprawie kupna nieruchomości położonej w Głogowie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Zawałach


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku nad Wisłą


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku nad Wisłą


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Dzikowie


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonych w Sąsiecznie


W sprawie kupna oraz nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Obrowo


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Głogowie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Szembekowie


W sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Głogowie


W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Obrowo


W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Obrowo


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Oborach


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Oborach


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie dofinansowania w roku 2010 zadań wspierania edukacji artystycznej i sportowej w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo


W sprawie wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Obrowo na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie powołania urzędnika wyborczego


W sprawie przygotowania aktów pełnomocnictwa w wyborach samorządowych


w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Obrowo


W sprawie wyrażenia zgody na używanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu i odległości między siedzibą pracodawcy, a miejscem docelowym odbywania podróży służbowej


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie tworzenia na terenie gminy zastępczych miejsc szpitalnych


W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki parcowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


W sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Obrowo


W sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie


W sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach i w Osieku nad Wisłą oraz na przepompowniach na terenie Gminy Obrowo uwzględnieniem stanowisk pracy wymagających dwuosobowej obsługi


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.