Szybkie linki

Treść strony

W sprawie dofinansowania w roku 2009 zadań w zakresie alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenie gminy Obrowo


W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2008 rok


W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie realizacji Projektu: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009"


W sprawie zakupu sprzętu komputerowego i drukarki dla Posterunku Policji


W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


W sprawie powołania zespołów do oceny ryzyka zawodowego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2009 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych


W sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


W sprawie realizacji Projektu: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009"


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze


W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najpiękniejszej zagrody na terenie Gminy Obrowo


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Stajenczynkach


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Sąsiecznie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą


W sprawie naliczenia wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego do przetargu na grunty będące własnością gminy


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmniejszeniem gminie dotacji, przeniesienia wydatków budżetu w ramach poszczególnych działów oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców wsi: Osiek n/Wisłą, Łęg-Osiek, Dzikowo, Smogorzewiec, Stajenczynki, Sąsieczno


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów


W sprawie zmiany budżetu w związku z przyznaniem gminie dotacji


W sprawie kupna oraz przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Głogowie


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji oraz przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów


W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji oraz przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości położonych w Obrowie, stanowiących własność Gminy Obrowo


W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2010 rok


W sprawie kupna nieruchomości położonej w Szembekowie


W sprawie przekazania osadów z oczyszczalni w Dobrzejewicach i Osieku n/W dla rolników indywidualnych


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.