Szybkie linki

Treść strony

W sprawie ustalenia godzin pracy


W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Obrowie


W sprawie ustalenia urlopu szkoleniowego


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2006 rok


W sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych


W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego


W sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Obrowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


W sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego


W sprawie dofinansowania w roku 2007 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki na terenie gminy Obrowo


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej i części rezerwy celowej budżetu


W sprawie przeniesienia wydatków gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie


W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.H Dąbrowskiego w Dobrzejewicach


W sprawie powołania komisji w celu rozliczenia poniesionych kosztów związanych z wykonaniem częściowych prac przy: rozbudowie, remoncie swietlicy wiejskiej w Skrzypkowie


W sprawie wydzierżawienia nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie wydzierżawienia nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II


W sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakersu i wysokości szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w 2007 roku na terenie Gminy Obrowo


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie naliczenia wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego do przetargu na grunty będące własnością gminy


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów


W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2008 rok i opracowania materiałów planistycznych


W sprawie komisji przetargowej na zbycie nieruchomości


W sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych


W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie podwyżki czynszu najmu dla nieruchomości z zasobu mienia gminnego


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz w sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2007 rok


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Brzozówce


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Szembekowie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Szembekowie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Silnie i Obrowie


W sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości w Osieku n/Wisłą


W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 EURO


W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC na terenie gminy Obrowo


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2007 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej


W sprawie zasad wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Obrowie


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.