Szybkie linki

Treść strony

W sprawie ustalenia godzin pracy


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu


W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu i przeniesieniem wydatków budżetu


W sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej budżetu i przeniesieniem wydatków budżetu


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów


W sprawie powołania Komisji Pomocy Stypendialnej


W sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


W sprawie przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny


W sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu gminy Obrowo na 2007 rok i opracowania materiałów planistycznych


W sprawie przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego oraz zmniejszenia wyceny nieruchomości


W sprawie zamiany nieruchomości


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2006 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami w ramach poszczególnych działów i rozdziałów


W sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Wójta


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie komisji przetargowej na zbycie nieruchomości


W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Obrowie i jednostkach podległych


W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych


W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


W sprawie regulaminu tworzenia i przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy Obrowo i ustalenia funduszu na ten cel


W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.