Szybkie linki

Treść strony

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osieku n/Wisłą


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie ustalenia stawki za włączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych


W sprawie przekazania sołectwa Osiek n/Wisłą działki nr 524/9 bieżącego korzystania


W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa


W sprawie katalogu zakupów


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie powołania Komisji Pomocy Materialnej dla uczniów


W sprawie dnia wolnego od pracy


W sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych


W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów oraz w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy


W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Osieku n/W


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie utworzenia systemu służby stałych dyżurów na terenie Gminy Obrowo


W sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służb w systemie stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Obrowo


W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie


W sprawie zmiany budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy oraz dokonania przeniesień wydatków budżetu w ramach poszczególnych działów między rozdziałami i paragrafami


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najpiękniejszej zagrody na terenie Gminy Obrowo


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami


W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód wyrzadzonych przez dziką zwierzynę w 2005 roku na terenie Gminy Obrowo


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo


W sprawie powołania Komisji Pomocy Stypendialnej


W sprawie powołania Komisji Pomocy Materialnej dla uczniów


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Hala sportowa przy SP w Osieku n/Wisłą"


W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Łążynie II"


W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont


W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej oraz zmiany planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomoc społeczna


W sprawie powołania komisji kontrolnej w celu prowadzenia doraźnych kontroli stanu przestrzegania wprowadzonych zakazów oraz egzekwowania zachowań zgodnych z prawem, w związku z zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2006 rok


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy w ramach poszczególnych działów i rozdziałów między paragrafami


W sprawie zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok


W sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Obrowo


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.