Szybkie linki

Treść strony

Obrowo, dnia 08.12.2016 r.

ROO.271.XX.1.2016.MS

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn: ”Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach szkoły w m. Łążyn II oraz Osiek nad Wisłą”, wpłynęła jedna oferta. Cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                              /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
    data publikacji: 2016-12-08 13:49

Obrowo, data 25.11.2016r.

Znak sprawy: ROO.271.XX.2016.MS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Obrowo, ul. Al. Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

Tel 56 678 60 22, fax. 56 678 60 22, e-mail: obrowo@obrowo.pl

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pt.:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach szkoły w m. Łążyn II oraz Osiek nad Wisłą

Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia:

-  wykonanie kompletnej, prawidłowej pod względem technicznym dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wskaźnikowego kosztu inwestycji (WKI),

- uzyskanie dla inwestycji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych objętych inwestycją,

- wykonanie studium wykonalności


 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

ROO.271.XIX.2016.MS

  Obrowo, dnia 21.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel. (056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2016 – 2017 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej i Szkolnej w Brzozówce oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice.


 

Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.