Szybkie linki

Treść strony

w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i z przepompowniami ścieków w miejscowości Zawały gm. Obrowo.w sprawie: ustalenia stawki za włączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.w sprawie: powpłania Komisji Konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów.

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

w sprawie: powołanie komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie.

w sprawie: powołanie komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.w sprawie: częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu.w sprawie: częściwego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy.w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i działów.w sprawie: przekazania sołectwu Osiek n/W działki nr. 524/9 do bieżącego korzystania.w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego.w sprawie: kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego.w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obrowo.w sprawie: powolania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoła Podstawowej w Brzozówce.w sprawie: określenia instrukcji i zakresie dziłania archiwum Urzędu Gminy w Obrowie.w sprawie: sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego.w sprawie: powołania konkursowej w celu wyłonienia najpięknieszej zagrody na terenie Gminy Obrowo.w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozówce.w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników na terenie Gminy Obrowo.w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrowie.w sprawie: zmian w rzeczowym wykazie akt.w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu Gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów.w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Obrowie.w sprawie: zmiany w budżetu gminy w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy na inwestycje oraz dokonania przeniesień wydatków budżetu w ramach działów i rozdziałów między paragrafami.w sprawie: podjęcia prac nad projektem Budżetu Gminy Obrowo na 2005 rok i opracowania materiałów planistycznych.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sąsieczno na terenie gminy Obrowo woj. kujawsko-pomorskie, Polska".


W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu.


W sprawie przyjęcia i przekazania projektu budżetu gminy Obrowo na 2005 rokW sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie kupna nieruchomości w zasób mienia gminnego


W sprawie powołania Komisji Stypendialnej


W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu


W sprawie przeniesienia wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu


W sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Zawały gm. Obrowo"


W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Obrowo na 2005 rok

Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.