Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza gminy należy w szczególności:
 

1/ Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta.
2/ Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy,
3/ Nadzór i kontrola stosowania procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
4/ Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie Gminy,
5/ Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu oraz sieci organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy,
6/ Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbiorów oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
7/ Sprawowanie nadzoru nad obsługą sekretarską,
8/ Nadzór nad bieżącym prowadzeniem spraw osobowych organów gminy i Urzędu Gminy,
9/ Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządowej - opracowywanie wystąpień w tych sprawach,
10/ koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych (komunalnych),
11/ nadzór nad załatwianiem spraw pieczęci Urzędu,
12/ nadzór nad archiwowaniem akt Urzędu,
13/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych stanowisk pracy,
14/ dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
15/ prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
16/ pilnowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
17/ dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
18/ nadzór nad prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków oraz książki kontroli,
19/ prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
20/ nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-03-02 09:15 przez Administrator - UG Obrowo

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8435
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-02 09:15