Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza gminy należy w szczególności:
 

1/ Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta.
2/ Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy,
3/ Nadzór i kontrola stosowania procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
4/ Nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie Gminy,
5/ Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu oraz sieci organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy,
6/ Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbiorów oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
7/ Sprawowanie nadzoru nad obsługą sekretarską,
8/ Nadzór nad bieżącym prowadzeniem spraw osobowych organów gminy i Urzędu Gminy,
9/ Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządowej - opracowywanie wystąpień w tych sprawach,
10/ koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych (komunalnych),
11/ nadzór nad załatwianiem spraw pieczęci Urzędu,
12/ nadzór nad archiwowaniem akt Urzędu,
13/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych stanowisk pracy,
14/ dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
15/ prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
16/ pilnowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
17/ dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
18/ nadzór nad prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków oraz książki kontroli,
19/ prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
20/ nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3313
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-02 09:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.15 – 15.15
Wtorek: 7.15 – 16.15
Środa: 7.15 – 15.15
Czwartek: 7.15 – 15.15
Piątek: 7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2482648
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-29 11:31

Stopka strony