Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Stawki podatkowe obowiązujące w 2019 r. w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2019 wynoszą:

                        - od gruntów:

1). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1m2 powierzchni,

2). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

3). od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,

4). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków i ich części:

1).     mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej

2).     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 19,30 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

3).     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4).     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,78 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5).     od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości.

Podstawa prawna

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2019 roku wynoszą:

Obowiązujące od 1 stycznia 2019  roku

 - dla gruntów gospodarstw rolnych:

          - 2,5  x 48,00 zł/q = 120,00 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

 - dla pozostałych gruntów rolnych:

           - 5 x 48,00 zł/q = 240,00 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr III/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 191,98 =  42,2356 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1821 ze zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M. P. 2018, poz. 1005).

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok

Obowiązująca uchwała nr III/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Poniżej do pobrania pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2019 roku.

 

      Mirosława Skowrońska

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-12 12:28

Wzory informacji i deklaracji - podatek od nieruchomości (obowiązują od 01.07.2019 r.)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:48

Wzory informacji i deklaracji - podatek rolny (obowiązują od 01.07.2019 r.)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:49

Wzory informacji i deklaracji - podatek leśny (obowiązują od 01.07.2019 r.)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-19 14:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-19 14:50

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2342016
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:18

Stopka strony