Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wybierz stronę podaną obok aby otrzymać szczegółowe informacje.


1. Rada stosownie do przepisów ustawy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. Uchwały Rady Gminy zapadają, o ile przepis tak stanowi:

1/ zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady - oznacza więcej głosów "za" od "przeciw"; głos wstrzymujący nie wyraża stanowiska ani "za" ani "przeciw" i oddaje pole tym, którzy głosują aktywnie,

2/ bezwzględną większością ustawowego składu Rady - oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą,

3/ bezwzględną większością głosów - oznacza, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciw i wstrzymujących się.


Stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2017 wynoszą:

                        - od gruntów:

1). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1m2 powierzchni,

2). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

3). od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,

4). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków i ich części:

1).     mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej

2).     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 19,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

3).     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4).     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5).     od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2017 roku wynoszą:

Obowiązujące od 1 stycznia 2017  roku

 - dla gruntów gospodarstw rolnych:

          - 2,5  x 47,00 zł/q = 117,50 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

 - dla pozostałych gruntów rolnych:

           - 5 x 47,00 zł/q = 235,00 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr XX/144/2016 z 27.10.2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2017 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 191,01 =  42,0222 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465 ze zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (M. P. 2016, poz. 996).

Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok

Obowiązująca uchwała nr XX/145/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Poniżej do pobrania pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2017 roku.

 

      Mirosława Skowrońska

  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
    data publikacji: 2016-12-15 08:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2016-12-15 08:35

Pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2017 roku

Wzory deklaracji - podatek od nieruchomości

Wzory deklaracji - podatek rolny

Wzory deklaracji - podatek leśny

Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych


Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.